Sunrise over Trout Lake, Wisconsin 2015 

120 Bronica SQ-A // Fujichrome Velvia RVP 50 (exp. 2002) // Kodak Ektachrome E100VS (exp. 2011)